Godło

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Szkoła partnerska

Archiwum

Podręczniki 2016/2017

Podręczniki 2016/2017

1 klasa TECHNIK ANALITYK

1 klasa TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

1 klasa TECHNIK HOTELARSTWA

1 klasa TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

1 klasa TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

1 klasa TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

1 klasa CUKIERNIK

1 klasa KUCHARZ

UWAGA! Lista podręczników do klas programowo wyższych zostanie podana przez nauczycieli
na zajęciach.

Książki do przedmiotów zawodowych, o ile nie będą dostępne w księgarniach, będą zamawiane w szkole.