Godło

Nabór elektroniczny

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Szkoła partnerskaKEZiT

Szkoła promująca zdrowie

Archiwum

Komunikaty

plakat

Międzyszkolne wspomnienie z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości

„Dla Tej, co nie zginęła…”

100-lecie-odzyskania-nie_6577_k

 

8 listopada 2018 roku w naszej szkole odbędą się uroczystości związane z 100. rocznicą odzyskania Niepodległości. W programie:

9.00  – zasadzenie Drzewka Niepodległości imienia Józefa Piłsudskiego w ogrodzie szkolnym

9.30 – program artystyczny w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół Spożywczych na sali gimnastycznej

10.30 – „Takiej kawy jak w Polszcze nie ma w żadnym kraju…” – polskie smaki
w literaturze i na stole.

nowy-obraz-14

 

                        „A jeśli komu droga otwarta do nieba,

Tym, co służą ojczyźnie”

 

W 100 – lecie odzyskanie niepodległości przez Polskę nauczyciele historii i wiedzy o kulturze organizują konkurs historyczny w trzech kategoriach:

 1. Poezja i proza patriotyczna
 2. Piosenka patriotyczna
 3. Plakat o treści patriotycznej

   Celem konkursu jest kształtowanie świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej, poszerzanie wiedzy historycznej, a także rozwijanie kreatywności oraz artystycznej wrażliwości uczniów.

Regulamin konkursu:

 1. Każdy uczestnik konkursu wybiera 1 utwór (wiersz, fragment prozy, piosenka) lub przygotowuje 1 plakat.
 2. Plakat – forma graficzna składająca się z tekstu oraz malarskiego, rysunkowego uzupełnienia, również w formie tradycyjnej grafiki, grafiki komputerowej, fotografii oraz technik mieszanych.
 3. Zgłoszenie udziału w konkursie z podaniem kategorii – do dnia 16.11.2018 r. u pani M.Bar – Zamoyskiej, pani U. Jarek, pana W. Pyzi.
 4. Konkurs odbędzie się dnia 21.11.2018 r.
 5. Jury będzie oceniać:
 6. Dobór repertuaru (oryginalność, walory artystyczne i patriotyczne).
 7. Wykonanie (dykcja, intonacja, emisja głosu, poczucie rytmu, własna interpretacja).
 8. Ogólny wyraz artystyczny (zachowanie na scenie, estetyka).

 

     Dodatkowych informacji udziela pani U. Jarek

Bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów krok po kroku

rzeszowska-kart-miejska

KROK 1

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM). Do wyrobienia Rzeszowskiej Karty Miejskiej należy wypełnić wniosek dostępny na stronie https://ebilet.erzeszow.pl/Wniosek lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP). Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i odbiera e-kartę rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty wymagane do wydania imiennej RKM:

 • wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie papierowej);
 • aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi

po spersonalizowaniu karty;

 • ważna legitymacja szkolna.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku. RKM można odebrać w  dowolnym POP.

KROK  2

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM:

ważna legitymacja szkolna oraz:

a)  kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

b)   zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub

c)   Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego –
w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

KROK 3

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego

z POP-ów:

Godziny pracy Punktów Obsługi Podróżnego w październiku br.

 • – Lisa Kuli 20, Grottgera 22, Targowa 1
  od poniedziałku do piątku  7:00 – 19:30, soboty 8:00 – 14:30, niedziele nieczynne
 • Galeria Nowy Świat ul. Krakowska 20,
 • C.H. Plaza Rzeszów ul. Rejtana 65
  od poniedziałku do soboty  10:00 – 19:30, niedziele nieczynne
 • Trembeckiego 3
  od poniedziałku do piątku  7:30 – 15:30 soboty i niedziele nieczynne

 

KROK 4

Zwrot kwoty za zakupiony bilet semestralny na okres 01.09.2018 r. – 31.01.2019 r. lub bilet okresowy na miesiąc październik br. będzie możliwy po złożeniu wniosku, który dostępny jest w POP-ach. Niezależnie od daty złożenia wniosku, zwracana będzie stała kwota liczona od dnia 10 października 2018 r. Czytelnie i prawidłowo wypełniony wniosek należy składać w dowolnie wybranym POP do dnia 30 listopada br.

ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA

,,Światełko Pamięci dla Łyczakowajak co roku od lat organizowana jest zbiórka biało-czerwonych zniczy, które 1 XI zapłoną  na lwowskich nekropoliach – na Cmentarzu Łyczakowskim i Orląt Lwowskich, a także na polskich grobach w Strzelczyskach, Mościskach, Pnikucie i Niżakowicach.

    Jest to nasz wyraz pamięci o polskiej historii Lwowa oraz wsparcie dla mieszkających tam Polaków. Znicze zbierane będą w szkole do 22 X przez panią U. Jarek, a następnie przekazane Telewizji Rzeszów, która jest wspólnie z Polskim Radiem Lwów i Polskim Konsulatem we Lwowie koordynatorem akcji.

         Zachęcamy wszystkich uczniów i pracowników szkoły do uczestnictwa w zbiórce, dzięki której na każdym polskim grobie zapłonie światełko naszej pamięci.

nowy-obraz-16

XI Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

nowy-obraz-8

 

Wszystkich uczniów zainteresowanych hotelarstwem  zapraszamy do udziału w eliminacjach szkolnych XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Tytuł przewodni  tegorocznej olimpiady to:

„Hotelarstwo XXI wieku w promowaniu nowej filozofii wellness, spa i usług żywieniowych”

Eliminacje szkolne odbędą się w dniu 19.10.2018 o godzinie 11.00. Uczestnicy będą rozwiązywać test wielokrotnego wyboru składający się z 80 pytań. Dwóch uczniów z najlepszymi wynikami będzie reprezentować naszą szkołę podczas etapu okręgowego olimpiady.

Wszystkich chętnych zapraszamy!

Zgłoszenia u nauczycieli przedmiotów hotelarskich: mgr D. Bukowskiej i mgr inż. Iwony Kwater

PODKARPACKIE FORUM ZDROWIA

43222169_2114964958556003_3864054940884271104_n

FESTIWAL MUZYKI ROCKOWEJ

festiwal-muzyki-rockowej

KONKURS PLASTYCZNY

konkurs-plastyczny

KURSY FOTOGRAFICZNE

kursy-foto