Godło

Wirtualny spacer

Aktualny projekt UE

Szkoła partnerskaArchiwum

Nowości

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE – CHEMIA

W czerwcu uczniowie kształcący się w techniku analityku byli z nauczycielem p. Magdaleną Szul na  Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej na zajęciach dydaktycznych. Pod nadzorem dr hab. inż. Beaty Mossety-Leszczak prof. PRz.  prowadzili obserwacje mikroskopowe związków ciekłokrystalicznych oraz ich analizę termiczną metodą DSC. Zajęcia były prowadzone  bardzo ciekawie i inspirująco, wzbudziły duże zainteresowanie uczniów.

OGŁOSZENIE

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
DLA UCZNIÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI APLIKACJE NA STAŻ W RIMINI

ODBĘDZIE SIĘ      19.06.2018 (wtorek) w sali 207
godz.: 9.30 – technik organizacji reklamy
godz.:10.00 – technik żywienia i usług gastronomicznych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH W RZESZOWIE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie, ul. Warszawska 20 , 35-205 Rzeszów.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Spożywczych jest Pani Wioletta Rozesłaniec
  nr 17 875 43 74 , e-mail: iod1@erzeszow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w celu związanym
  z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia
  w formie pisemnej.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powołanego rozporządzenia.

 

 

WIOLETTA ROZESŁANIEC
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
iod1@erzeszow.pl
17 875 43 74

WYNIKI KONKURSU „NASZE GODŁO – NASZA DUMA”

W dniu 4 czerwca 2018 roku komisja w składzie Urszula Jarek, Marta Bar-Zamoyska rozstrzygnęła szkolny konkurs „NASZE GODŁO – NASZA DUMA”. Wyniki konkursu są następujące:

I MIEJSCE

GABRIELA SZELIGA 3D

II MIEJSCE

MONIKA PYRA 2A

III MIEJSCE

MARLENA CIOCH 2B

IV MIEJSCE

KLAUDIA WOJTUNIK 3D

WYCIECZKA KLASY 3A

Dnia 24.05.2018 ‚nadejszła wiekopomna chwila’ i klasa 3A wyruszyła na swoją pierwszą klasową wycieczkę. Cel: Chorzów. Miejsca do odwiedzenia: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika oraz Śląski Ogród Zoologiczny.

 Przewodnicząca klasy, Aleksandra  zadbała o gruntowne powtórzenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na tego typu wyjazdach:-) a Daria  zaintonowała pieśń:-) i… wyruszyliśmy!

W Planetarium odwiedziliśmy stacje: astronomiczną i klimatyczną (spora dawka praktycznych informacji) a następnie udaliśmy się na wykład i obserwację ugwieżdżonego nieboskłonu. Atmosfera sali sprzyjała ucinaniu krótkich drzemek;-), ale w sumie, wizytę w Planetarium zaliczamy do udanych.

 

Po obcowaniu z ciałami niebieskimi nadszedł czas na naturę w egzotycznym wydaniu, czyli zoo i spacer po licznych sektorach.

W poszukiwaniu „małego co nieco” na chwilę wpadliśmy do centrum Katowic, które zaskoczyło nas swoją nową szatą architektoniczną a następnie, wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu – oczywiście w dobrych humorach, z uśmiechem i śpiewem na ustach.

Wielkie podziękowania dla głównej organizatorki tej imprezy, mianowicie niezastąpionej Sary!

AGNIESZKA HETEL FINALISTKĄ XXVI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA!


W dniach 25 -27 maja 2018 roku w Łodzi. odbyły się eliminacje centralne Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia. Województwo podkarpackie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych reprezentowała nasza uczennica z klasy 2B, Agnieszka Hetel.

Olimpiada składała się z trzech etapów: rozwiązania testu składającego się ze 100 pytań, prezentacji akcji prozdrowotnych zorganizowanych w szkole i środowisku oraz konkursu sprawdzającego zasady udzielania pierwszej pomocy w praktyce. Po podsumowaniu wszystkich etapów, Agnieszka uzyskała tytuł finalisty.

Serdecznie gratulujemy Agnieszce zdobycia tytułu finalisty oraz nabycia wielu umiejętności niezbędnych w codziennym życiu.

Do olimpiady uczennica przygotowywała się pod kierunkiem mgr inż. Anny Ulan, mgr Barbary Bernat i mgr Leszka Sieńko.

Opiekunem uczennicy podczas finału była mgr inż. Anna Ulan 

Kolejne gratulacje i zaproszenie, tym razem Politechnika Łódzka, dla naszej uczennicy Sabiny Materni, laureatki Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

konkurs

regulamin-konkursu

plakat