program_noc2019_str1

Pełny rozmiar to 1004 × 1505 pikseli