1-pomnik-upamietniajacy-1050-rocznice-chrztu-polski

POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY 1050 ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI

Pełny rozmiar to 800 × 600 pikseli