Godło

Archiwum

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

1 września 2015 roku

godz. 9.00 – msza św. w kościele p.w. św. Józefa na Staromieściu.

godz. 10.15 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej nr 5.

godz. 11.00 – spotkanie uczniów z wychowawcami w salach wg harmonogramu.

KOMUNIKAT

 • 24 – 25.08.2015 r. – szkolenie z obsługi dziennika elektronicznego VULCAN (wg oddzielnego harmonogramu).
 • 25.08.2015 r. godz. 9.00 – matura poprawkowa
  (wg oddzielnego harmonogramu).
 • 26-27.08.2015 r. – egzaminy poprawkowe
  (wg oddzielnego harmonogramu).
 • 27.08.2015 r. godz.10.00, sala nr 4 – plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

KOMUNIKAT

Informujemy, że dysponujemy wolnymi miejscami w Technikum nr 10 w zawodzie:

 • TECHNIK ANALITYK
 • TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

a w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 9 w zawodzie:

 • CUKIERNIK

ŻYCZENIA

Życzymy wszystkim, aby rozpoczęte wakacje były pełne niezapomnianych wrażeń. Miłego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Wypoczywajcie, realizujcie wakacyjne plany, rozwijajcie swoje zainteresowania. Nawiązujcie nowe, wartościowe przyjaźnie. Wróćcie w nowym roku szkolnym radośni, z zapasem sił do nauki, gotowi do podejmowania nowych wyzwań i kolejnych zadań.

Dyrekcja Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

W bieżącym roku szkolnym najwyższą średnią ocen uzyskały klasy:

TECHNIKUM

1D – średnia 4,56

2ER – średnia 4,51

3RT – średnia 4,01

SZKOŁA ZAWODOWA

1E – średnia 3,66

18% uczniów klas technikum oraz  7% uczniów klas szkoły zawodowej uzyskało świadectwo z wyróżnieniem.

 Lista uczniów, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem:

KLASA 1A
Katarzyna Barnuś         5,11
Sylwia Jaworska            4,95
Patrycja Kiełb              5,29
Mariola Kontek           5,15
Katarzyna Mendrala         5,05
Justyna Pieja             5,20
Karolina Spiss          4,75
Małgorzata Zaborowska  4,75

KLASA 1B
Justyna Jacek        5,17
Justyna Szpyrka   4,78

KLASA 1C
Marcin Pistor           4,85
Karolina Rudnik      4,95
Agnieszka Rusin      4,75
Joanna Wiewiura    4,84

KLASA 1D
Natalia Bachórz           5,19

Agata Kołodziej           5,24

Edyta Kraska               5,29

Róża Kunysz                5,40

Justyna Szwajdych         5,29

Anna Sado                  5,29

Karolina Świder           5,24

Gabriela Włodarczyk    5,19

Magdalena Pelczar         5,10

Roksana Czaban         4,95

Anna Koba             4,95

Gabriela Zając        4,81

Barbara Niewczas       4,76

Patrycja Pasławska      4,76

Marzena Wieszczek     4,76

KLASA 1E

Barbara Bartoń         5,20

Eryka Czachor            5,07

Anna Mazurkiewicz   5,07

KLASA 1F

Szczepan Jakubczyk  4,94

KLASA 2ET
Dominika Gonet       5,67
Barbara Stec              5,14
Monika Sowa             5,05
Izabela Donke           4,81
Joanna Młynarska  4,81

KLASA 2ER
Paulina Wilczak            5,73
Natalia Wolska            5,71
Kinga Kozdraś              5,45
Karolina Kręcidło        5,23
Karolina Burza            5,41
Kamila Tłuczek            5,50
Monika Nowak            5,27
Monika Drzał               5,10
Katarzyna Kłonicka           5,00
Kinga Łuszczyńska             5,00
Gabriela Bytnar                  4,95
Małgorzata Bury                4,84
Sylwia Zięba                        4,95

KLASA 2HK
Eliza Miazga          5,20
Izabela Maleszka  4,95

KLASA 2TŻ
Bartłomiej Pelc     4,88

Zuzanna Hepnar  4,82

Karolina Draguła  4,75

KLASA 2CZ

Stanisław Dymczak 5,25

Bartosz Dudek 4,92

KLASA 3RT
Wioletta Wilk        5,00
Gabriela Sokolik   4,83
Daria Pękosz          4,75

KLASA 3HK
Adrianna Kobiernik       4,94

KLASA 3CZ

Natalia Szczepańska 5,3

KLASA 3KP

Tomasz Czechowicz 5,10

KLASA 4AR
Gabriela Gargaś                5,24
Adrianna Kasprowicz     5,06
Dorota Wałęsa                  5,08

KLASA 4HKL
Klaudia Raczak        5,46

Justyna Kowal         5,06

Martyna Plizga         5,0

Justyna Olszowy      4,94

Klaudia Śmigiel       4,92

KLASA 4KT
Patrycja Jakubowska       5,23
Damian Lech                       5,62

 

STYPENDIA NAUKOWE

Stypendium Prezydenta Miasta Rzeszowa otrzymują absolwenci klas czwartych:

Gabriela Gargaś – kl. 4AR

Klaudia Raczak – kl. 4HKL

Patrycja Jakubowska – kl .4KT

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

kandydatem jest uczennica klasy 2ER  – PAULINA WILCZAK z najwyższą średnią w szkole 5,73

Stypendium Dyrektora Szkoły otrzymują:

KLASA 1A
Katarzyna Barnuś

Sylwia Jaworska   

Joanna Kamińska

Patrycja Kiełb          

Mariola Kontek         

Katarzyna Mendrala      

Justyna Pieja   

      

KLASA 1B
Justyna Jacek    

   

KLASA 1C
Karolina Rudnik     
KLASA 1D
Natalia Bachórz

Agata Kołodziej

Edyta Kraska

Róża Kunysz

Justyna Szwajdych

Anna Sado

Karolina Świder

Gabriela Włodarczyk

Magdalena Pelczar

Roksana Czaban

Anna Koba

 

KLASA 1E

Barbara Bartoń

Eryka Czachor

Anna Mazurkiewicz

 

KLASA 1F

Szczepan Jakubczyk

 

KLASA 2ET
Dominika Gonet

Barbara Stec         

Monika Sowa        

 

KLASA 2ER
Paulina Wilczak 

Natalia Wolska           

Kinga Kozdraś             

Karolina Kręcidło       

Karolina Burza          

Kamila Tłuczek          

Monika Nowak          

Monika Drzał    

Katarzyna Kłonicka         

Kinga Łuszczyńska     

Gabriela Bytnar                 

Sylwia Zięba

 

KLASA 2HK
Eliza Miazga         

Izabela Maleszka 

 

KLASA 2CZ

Stanisław Dymczak

Bartosz Dudek

 

KLASA 3RT
Wioletta Wilk      

 

KLASA 3HK
Adrianna Kobiernik

 

KLASA 3CZ

Natalia Szczepańska

 

KLASA 3KP

Tomasz Czechowicz

 

KLASA 4AR
Gabriela Gargaś              

Adrianna Kasprowicz  

Dorota Wałęsa

 

KLASA 4HKL
Klaudia Raczak

Justyna Kowal

Martyna Plizga

Justyna Olszowy

Klaudia Śmigiel

 

KLASA 4KT
Patrycja Jakubowska      
Damian Lech

 kandydatami do Stypendium Młody Inżynier są:

KLASA 1A
Katarzyna Barnuś        

Joanna Kamińska

Karolina Wróbel

Małgorzata Zaborowska

KLASA 1B
Justyna Jacek  

Mateusz Mach

Agnieszka Ukowska

Ewelina Rożek 

KLASA 1C
Marcin Pistor        

Karolina Rudnik   

Joanna Wiewiura

 

KLASA 1D

Edyta Kraska

Justyna Szwajdych

Karolina Świder

Roksana Czaban

Anna Koba

Karolina Faryniarz

 

KLASA 1E

Barbara Bartoń

Eryka Czachor

Anna Mazurkiewicz

 

KLASA 1F

Mateusz Warzybok

 

KLASA 2ET
Dominika Gonet  

Monika Sowa       

 

KLASA 2ER
Natalia Wolska 

Kinga Kozdraś             

Karolina Kręcidło      

Karolina Burza           

Kamila Tłuczek           

Monika Drzał              

Kinga Łuszczyńska            

Gabriela Bytnar                 

Małgorzata Bury      

        
KLASA 2HK
Izabela Maleszka

 

KLASA 2TŻ
Andrzej Sowa

 

KLASA 2CZ

Gabriela Saj

 

KLASA 3RT
Daria Pękosz

 

KLASA 3HK
Adrianna Kobiernik

 


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

SAMSUNG CSC

26.06.2015 r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2014/2015. Była to wyjątkowa uroczystość dla trzecich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej, które żegnały się ze szkołą po trzech latach nauki oraz dla szczególnych gości – absolwentów z 1970 roku, którzy w murach naszej szkoły świętowali 45-lecie swojej matury.

 

Panie dyrektor: mgr inż. Aleksandra Wanic i mgr Jadwiga Gargaś wręczyły aż 68 świadectw z wyróżnieniem i pogratulowały klasom i uczniom z najlepszymi wynikami.

 

 

 

 

 

Piosenki w wykonaniu uczennic klasy I A były sygnałem rozpoczęcia wakacji. Mamy nadzieję, że za dwa miesiące spotkamy się wszyscy wypoczęci i gotowi do podjęcia kolejnych wyzwań.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Drugie Życie – Transplantacja masz dar uzdrawiania”

W dniu 22 czerwca w Hotelu Prezydenckim odbyło się spotkanie podsumowujące I Edycję Kampanii „Drugie Życie – Transplantacja masz dar uzdrawiania”, w której to nasza szkoła również brała udział, za co otrzymała podziękowanie.

kampania drugie zycie_01

Podsumowanie miało na celu omówienie metod, jakie liderzy szkolni zgłoszeni do kampanii wykorzystywali podczas akcji w celu zwiększania wiedzy na temat przekazywania narządów do przeszczepów wśród mieszkańców Podkarpacia. Wymiana doświadczeń i pomysłów na pewno zaowocuje w przyszłości nowymi rozwiązaniami na rzecz tak szczytnego celu jakim jest możliwość uratowania życia drugiego człowieka. Wiedza i propagowanie tej idei przyniesie możliwość dokonywania większej niż dotychczas liczby przeszczepów na terenie województwa.

Mamy nadzieję, że kampania, w której uczestniczyliśmy, uwrażliwiła wszystkich na problemy transplantologii i skłoniła do przemyśleń oraz podjęcia właściwej decyzji jaką jest wypełnienie Oświadczenia woli. My sami staliśmy się bardziej otwarci na potrzeby innych i mimo że zakończyła się ta edycja kampanii, nadal będziemy propagować wiedzę na ten temat wśród uczniów, rodziców i odwiedzających nas gości.
Szkolnymi liderami kampanii były uczennice klasy I A: Karolina Piejko, Justyna Pieja, Patrycja Kiełb oraz nauczyciel koordynator mgr inż. Monika Kluz-Kula

Transplantacja ratuje życie!
Każdy z nas może uratować życie drugiemu człowiekowi, który oczekuje na przeszczep!!!

WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNEGO

12 czerwca 2015 roku odbył się konkurs pod hasłem „Z maturą za pan brat” dla uczniów klas drugich i trzecich technikum. W tym dniu uczniowie zmagali się z zadaniami, które zgodnie z ideą konkursu, miały postać zadań maturalnych według formuły Nowej Matury.
Laureatami konkursu zostali:
1. Natalia Wolska  –  klasa 2ER
2. Monika Sowa – klasa 2ET
3. Dominika Gonet – klasa 2ET
Wyróżnieni uczniowie otrzymają pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcom gratulujemy!!!
Konkurs przygotowała: Beata Kania

ZDROWY STYL ŻYCIA

Jako szkoła promująca zdrowie zaangażowaliśmy się w propagowanie zdrowego stylu życia zarówno w szkole, jak i w mediach: Radio Rzeszów, Radio Via i gazeta codzienna Nowiny.
Organizatorzy europejskiej kampanii „Breakfast is Best” postawili sobie cel: do 2020 roku wszystkie kraje Unii Europejskiej wprowadzą politykę promującą codzienne jedzenie śniadania jako elementu zdrowego stylu życia i jednego z ważnych wskaźników zdrowia. W polskich szkołach prowadzony jest program „Śniadanie Daje Moc”. Dlaczego warto jeść śniadanie i co jedzą na śniadanie uczniowie – o tym w relacji Małgorzaty Iwanickiej. Audycja ta została wyemitowana 1.05.2015r.o godzinie 7.35 w magazynie Kalejdoskop.

Poziom_z_tB3em_kolor          IMG_0052           IMG_0051

 

W Radiu Via pani Iwona Kosztyła przygotowała relację z III Podkarpackiego Forum Gimnazjalisty, gdzie swój sposób na zdrowie zaprezentowali nauczyciele i uczestnicy Forum.


Pani Urszula Soból z gazety codziennej Nowiny przeprowadziła rozmowę o odżywianiu z Anną Ulan, technologiem żywności i żywienia człowieka w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie – 23 maja 2015 pod tytułem „ Brak śniadania pogarsza pamięć i koncentrację”
Przeczytaj więcej…
http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150523/STYLZYCIA01/150529870