Archiwum

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

„Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych

ze współczuciem i życzliwością.” – Thomas Jefferson

WITAJCIE WOLONTARIUSZE !!!

Ruszają prace Szkolnego Koła Wolontariatu i już na początku października odbędą się następujące akcje tematyczne:

 • „Podziel się posiłkiem”  – zbiórka żywności w dniach 3-4 X 2014r.;
 •  „Dzielmy się miłością”  – kwesta pieniężna z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w dniach 10-12 X 2014r.

W związku z tymi działaniami, serdecznie zapraszamy wszystkich obecnych,  jak i nowych wolontariuszy, na zebranie w dniu 23 września (wtorek) na dużej przerwie, godz. 10.35, do sali 105.

 Opiekunowie: Monika Kluz-Kula i Alicja Depa-Kostecka

SALON MATURZYSTÓW 2014

W dniu 11 września 2014 roku klasy IV KT i IV AR, wraz z wychowawcami, mgr Anną Patron i mgr Leszkiem Sieńko, wzięły udział w Salonie Maturzystów, który miał miejsce w aulach Politechniki Rzeszowskiej. Młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała wykładów dotyczących egzaminu maturalnego, wygłoszonych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Lech Gawryłow, dyrektor OKE w Krakowie, przedstawił strukturę egzaminu maturalnego i wytyczne dotyczące terminów składania poszczególnych dokumentów, a wystąpienie swoje zatytułował: „Co o egzaminie maturalnym uczeń technikum wiedzieć powinien.”

Elżbieta Janicka-Biernat, starszy egzaminator OKE w Krakowie, przybliżyła młodzieży strategie egzaminacyjne, przydatne podczas przygotowywania się do matury z języka angielskiego, jak i w trakcie egzaminu.  Uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą zasad punktowania, typów zadań oraz najczęściej popełnianych błędów, zarówno w części pisemnej, jak i ustnej.

Piotr Ludwikowski zapoznał odwiedzających Salon Maturzystów z informacjami niezbędnym do zdania egzaminu z matematyki, a Bogdan Kozak przedstawił 10 mitów dotyczących matury z języka polskiego.

Wizyta na Salonie Maturzystów dla większości uczniów była pierwszym, bezpośrednim kontaktem z uczelniami wyższymi. Mieli oni możliwość odwiedzenia kilkunastu stoisk szkół wyższych, prezentujących swoją ofertę edukacyjną. Pracownicy i studenci uczelni udzielali informacji na temat zasad rekrutacji, kierunków studiów, warunków studiowania, działalności pozadydaktycznej oraz praktyk zagranicznych.

Informację przygotowała: mgr AnnaPatron.

 

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W dniu 10.09.2014r., w myśl Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, odbyły się w naszej szkole wybory nowych opiekunów. Delegaci z wszystkich klas postanowili, że mgr Agnieszka Węglowska nadal będzie pełniła swoją funkcję, natomiast drugą  opiekunką została mgr Dorota Bukowska.

Przeprowadzono także wybory do Zarządu SU. Przewodniczącą została Dorota Brudz z kl. III TŻ, a jej zastępcą Zuzanna Hepnar z kl. II TŻ.

 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

1 września 2014 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015, którą rozpoczęła Msza Święta w Kościele Św. Józefa na Staromieściu. Po niej wszyscy nauczyciele i uczniowie przeszli na salę gimnastyczną, gdzie miała miejsce część oficjalna.  Pani dyrektor mgr inż. Aleksandra Wanic serdecznie powitała całą społeczność szkolną, a szczególnie pierwsze klasy, którym przedstawiła wychowawców.

TECHNIKUM:

1A ( TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY  I TECHNIK ANALITYK) – wychowawca  mgr Paweł Muszyński

1B (TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH) – wychowawca mgr Danuta Chmura

1C (TECHNIK HOTELARSTWA I TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI) – wychowawca

mgr Hubert Chruściński

1D (TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI)  -wychowawca  mgr Katarzyna Dawidowska

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA:

1E CUKIERNIK – wychowawca mgr Marta Zamoyska

1F KUCHARZ – wychowawca mgr Anna Kokoszka

Krótką część artystyczną przygotowali uczniowie klasy 2CZ:  Maria Jabłońska, Patrycja Micał, Jadwiga Sport, Bartosz Dudek i  Mariusz Mrózek, pod opieką  pani mgr Małgorzaty Długoń.

Egzaminy poprawkowe

W załączeniu harmonogram egzaminów poprawkowych:

Egzaminy poprawkowe

Komunikat – harmonogram

 • Dnia  25 sierpnia 2014 r. w sali 104 odbędą się szkolenia z zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego godz. 9.00  – wszyscy wychowawcy,
  • godz. 12.00 – pozostali nauczyciele.

 

 • Dnia 26 sierpnia 2014 r. matura poprawkowa (wg oddzielnego harmonogramu).

 

 • Dnia 27 – 28 sierpnia 2014 r. – egzaminy poprawkowe (według oddzielnego harmonogramu).

 

 • Dnia 28 sierpnia 2014 r. o godz. 11.00 w sali nr 4 odbędzie się plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

 

 • 1 września 2014 r. uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego:
  • godz. 9.00 – Msza św. w Kościele  na Staromieściu,
  • godz.10.15 – uroczysty apel na dużej sali  gimnastycznej,
  • godz.  11.00 – szkolenie  z zakresu BHP dla uczniów klas pierwszych,
  • godz. 11.00 – spotkanie uczniów klas II – IV  z wychowawcami wg oddzielnego  harmonogramu,
  •  godz. 12.00 – spotkanie uczniów klas I z wychowawcami wg oddzielnego harmonogramu.

Spotkanie z reporterką TVN

spotkanie TVN

Laureaci piosenki obcojęzycznej

Festiwal Pieśni Religijnej

Wyniki z Dnia Sportu

OFICJALNE WYNIKI Z DNIA SPORTU

11-13 czerwca 2014 r.

LEKKA ATLETYKA 

BIEG NA 800 m (dziewcząt)

I – KAMILA TŁUCZEK  1 ER

II  - KAROLINA GRUBA 1HKL

III  - ANNA RUSZAŁA 1HKL 

BIEG NA 800 m (chłopców)

I – KRYSTIAN STAWARZ 1 TŻ

II – ANDRZEJ SOWA 1 TŻ

SKOK W DAL

I  - KAMILA TŁUCZEK  1ER

II -  SYLWIA KOPACZ  1ER

III – JUSTYNA SOCHACKA 1 ER

III – KATARZYNA KŁONICKA 1 ER 

SKOK W DAL 

I – KRYSTIAN STAWARZ 1 TŻ

II – ANDRZEJ SOWA 1 TŻ 

PIŁKA LEKARSKA (dziewcząt)

I  - KATARZYNA KŁONICKA 1 ER

II  -  PAULINA WILCZAK 1 ER

III  - KAROLINA BURZA 1 ER 

PIŁKA LEKARSKA (chłopców)

I – DAWID KAWA 2 TŻ

II – KRYSTIAN STAWARZ 1 TŻ

III – ANDRZEJ SOWA 1 TŻ

PCHNIĘCIE KULĄ (dziewcząt)

I – MARLENA PROKOPIEC 1 ER

II – JUSTYNA SOCHACKA 1 ER

III – WERONIKA CZENCZEK 1ER

PCHNIĘCIE KULĄ (chłopców)

I – KRYSTIAN STAWARZ 1 TŻ

II – ANDRZEJ SOWA 1 TŻ

III – DAWID KAWA 2 TŻ

PIŁKA SIATKOWA (chłopców)

I  - 1 ET  i 1 TŻ

II – 2TŻ

PIŁKA SIATKOWA (dziewcząt)

I – 1 ET i 1 ER

II – 2 TŻ

PIŁKA NOŻNA (chłopców)

I  - 1 ET i 1TŻ

II  - 2 TŻ 

WYCISKANIE SZTANGI

I – ARKADIUSZ LISZCZ 1 KZ

II – DOMINIK MAZUR 1 ET

III – ŁUKASZ WÓJCIK 1 ET

TENIS STOŁOWY (dziewcząt)

I – DOMINIKA GONET 1 ET

II – ADRIANNA OSTROWSKA 2 TŻ

III – KLAUDIA ŚMIGIEL 3 HKL 

TENIS STOŁOWY (chłopców)

I – MATEUSZ CZARNIK 1 KZ

I – ANDRZEJ SOWA 1 TŻ