Godło

Archiwum

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI

W naszej szkole, jak co roku, odbyła się w dniu 22 października 2014 r.

konferencja szkoleniowa poświęcona kształceniu pracowników młodocianych.

Wzięli w niej udział przedstawiciele:

Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Pani Beata Streb,

Izby Rzemieślniczej, Pan Józef Lachcik,

Cechu Rzemiosł Wielobranżowych, Pan Leon Hoffman,

Urzędu Miasta Rzeszowa, Pani Monika Neusser,

Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Pani Ewa Ogorzałek,

Pracodawcy:

 • Zakład Cukierniczy  „IZA”, ul. Pułaskiego 1a, Rzeszów,
 • Cukiernia  Rak & Orłowski, ul. Miodowa 1a, Rzeszów,
 • Cukiernia „Monika”, ul. Ofiar Katynia 6a, Rzeszów,
 • Zakład Cukierniczy – L. Leśniak, ul. Kochanowskiego 29a Rzeszów,
 • Cukiernia-Piekarnia R. Rak, Zaczernie 955,
 • Zakład Cukierniczy „Anna”, Stobierna 399,
 • Grand  Hotel  Rzeszów, ul. ks. Feliksa Dymnickiego 1a, Rzeszów,
 • Hotel Prezydencki , ul. Podwisłocze 48, Rzeszów,
 • „Ekam” Edward Rzepka, ul. Krakowska 16 Rzeszów,
 • Restauracja „ Sabatini”, Aleja marsz. Józefa Piłsudskiego 17, Rzeszów,
 • Piekarnia „ANDA”, Łąka,
 • Bar „Wiko”, ul. Naruszewicza 18, Rzeszów

oraz wychowawcy klas ZSZ i pracodawcy kształcący pracowników młodocianych w zawodach: cukiernik, kucharz i piekarz.

Konferencję prowadziła dyrektor szkoły, Pani Aleksandra Wanic.

Cele konferencji:

 1. Przedstawienie obecnej sytuacji szkolnictwa zawodowego w regionie z uwzględnieniem współpracy z pracodawcami;
 2. Omówienie bieżących problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów młodocianych;
 3. Przedstawienie wyników egzaminów zawodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz zmian wynikających z nowej reformy szkolnictwa zawodowego;
 4. Ustalenie i zatwierdzenie miejsca przeprowadzenia Wojewódzkiego Turnieju Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz.
 5. Dyskusja na temat refundacji kształcenia, poprawy jakości i perspektywy dalszej współpracy z pracodawcami i rzemiosłem w regionie.

W pierwszej części spotkania Pani dyrektor szkoły Aleksandra Wanic przedstawiła sytuację kształcenia praktycznego w kontekście nowej reformy szkolnictwa zawodowego, problemy związane z naborem do zawodów deficytowych na rynku pracy, wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzanych przez Izbę Rzemieślniczą i OKE oraz  przykłady bardzo dobrej współpracy szkoły z pracodawcami  w wielu obszarach szkolenia zawodowego.

Głos zabrali również wszyscy zaproszeni goście, pracodawcy oraz wychowawcy klas, którzy omawiali postępy swoich uczniów, problemy z frekwencją oraz zagrożenia z tego wynikające.

Zatwierdzono także przeprowadzenie w tym roku szkolnym w miesiącu styczniu Wojewódzkiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz, który odbędzie się w Piekarni Radosława Raka w Zaczerniu k/Rzeszowa. Organizatorzy – Zespół Szkół Spożywczych i Izba Rzemieślnicza.

W dyskusji poruszano sprawy: zwiększenia ilości dni szkolenia praktycznego pracowników młodocianych w tygodniu , niskiej frekwencji niektórych uczniów w szkole i sposobów poprawy tego stanu rzeczy, zasad refundacji kształcenia praktycznego oraz pozycję małych i średnich zakładów rzemieślniczych na obecnym rynku pracy.

 

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE BANKIETU DLA WYDZIAŁU EDUKACJI MIASTA RZESZOWA

W dniu 14 października 2014 w teatrze Maska uczniowie naszej szkoły przygotowali bankiet dla Wydziału Edukacji Miasta Rzeszowa z okazji „Dnia Nauczyciela”.

Menu podczas bankietu było urozmaicone: bajeczne jaja, galaretki drobiowe, pasztet z żurawiną, schab ze śliwką, półmiski wędlin, deski serów oraz sałatki warzywne. A na deser słodkie ciasta tortowe i ciasteczka bankietowe. Goście byli bardzo zadowoleni z jakości przygotowanych potraw i obsługi gości.

W przygotowaniu potraw i obsłudze gości brali udział uczniowie z następujących klas: 2HKL, 2TŻ, 3TŻ, 3HKL i 4 HKL. Nad prawidłowym przygotowaniem potraw, produkcją ciast i sprawną obsługą gości czuwali nauczyciele: Małgorzata Pabjańska, Krystyna Radomska, Marta Świder, Marzena Borzęcka, Iwona Kwater i Anna Ulan.

Informację przygotowała: mgr inż. Anna Ulan

     

VII OLIMPIADA WIEDZY HOTELARSKIEJ

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału

w etapie szkolnym VII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

pod tytułem

„Usługi hotelarskie w środkach transportu”

 

Olimpiada odbędzie się w dniu 12.11.2014 (środa) o godz. 12.40.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli przedmiotów hotelarskich

mgr inż. Iwony Kwater, mgr Doroty Bukowskiej, dr Katarzyny Nowak

Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Współorganizatorami są: Polska Izba Hotelarstwa w Warszawie i Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.

Celem Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji oraz kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich.

Szczegółowy regulamin olimpiady i przykładowe testy można znaleźć na stronie organizatora http://hotelarskaolimpiada.byd.pl i u nauczycieli przedmiotów hotelarskich.

Zachęcamy do udziału w olimpiadzie!

OGŁOSZENIE

W dniu 21 października (wtorek) o godzinie 10.35 (duża przerwa) w sali 105

odbędzie się zebranie Szkolnego Koła Wolontariatu

dotyczące kwesty na pobliskich cmentarzach w dniu Wszystkich Świętych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału.

Dodatkowych informacji udzielają opiekunki SKW

mgr Alicja Depa-Kostecka i mgr inż. Monika Kluz-Kula

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O PAŃSTWIE I PRAWIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału

w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie

organizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie

i Podkarpackie Kuratorium Oświaty

pod auspicjami Ministra Sprawiedliwości

Głównym celem olimpiady jest szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa, w tym – konstytucyjnego, zasad i procedur demokratycznych, Unii Europejskiej, Praw Człowieka. Podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw praworządności i szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej, poszerzenie wiedzy prawniczej i obywatelskiej młodzieży. Rozwijanie kompetencji obywatelskich poprzez poznawanie mechanizmów funkcjonowania demokratycznego państwa i form udziału obywateli w życiu publicznym, jak również utrwalenie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka i środkach ich ochrony.

Pierwszy etap – szkolny – odbędzie się 3 grudnia 2014r. o godz. 12.00.

Informacje dla uczniów, między innymi: terminarz zawodów, organizacja zawodów, informacje dla zawodników, regulamin, przykładowe testy, na stronie olimpiady:

http://www.olimpiada.wspia.eu/podstawowe-informacje-o-olimpiadzie

Chęć udziału w Olimpiadzie proszę zgłaszać pani mgr Urszuli Jarek.

Zgłoszenia uczniów przyjmowane będą

do końca października 2014r.

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia!

KONFERENCJA „MODA NA ZDROWIE”

Rejonowy Koordynator Szkół Promujących Zdrowie

mgr inż. Aleksandra Wanic

serdecznie zaprasza

23 października 2014 r. o  godz. 10.00

na konferencję pod nazwą

MODA NA ZDROWIE ’’

 

Miejsce konferencji:  Zespół Szkół Spożywczych przy ulicy Warszawskiej 20 w Rzeszowie.

Program konferencji:

 10.00 – 10.15 - Otwarcie Konferencji – Aleksandra Wanic

 10.15 – 10.45 – Standardy Szkoły Promującej Zdrowie -  Mariola Kiełboń

10.45 – 11.15 - Droga do uzyskania Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie – Małgorzata Prucharska

11.15 – 12.00 - Prawa i obowiązki dziecka -  Halina Augustyniak

12.00 – 12.30 – Ciekawostki żywieniowe w promocji zdrowia – Anna Ulan

 12.30 – 13.00Przerwastół rozmaitości ze zdrową żywnością

13.00 – 13.40 - Zdrowe żywienie od najmłodszych lat -  Jerzy Zięba

13.40 – 14.00 - Postępowanie z osobą nieprzytomną – Leszek Sieńko

14.00 – 14.30 - Mediacje rodzinne, cywilne i dla nieletnich – Anna Kokoszka

 

 

 

UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

„Uczenie jest niekończącą się podróżą…”

 W dniu 13.10.2014r. w Naszej Szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela.

Łukasz Zadernowski, uczeń  kl. III TŻ, rozpoczął od słów:

„14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela. Jest to nasze wspólne święto, dzień, w którym w sposób szczególny, my uczniowie okazujemy wdzięczność naszym pedagogom.

Szanowni Nauczyciele, Szanowni Pracownicy Obsługi i Administracji naszej szkoły, myślę, że dzisiaj jest właściwy moment, by wszystkim Wam przekazać jak najserdeczniejsze życzenia i podziękować za cierpliwość, serdeczność i wyrozumiałość okazywane nam na co dzień.

Wam, drodzy Nauczyciele, dziękujemy za poświęcenie i trud wkładany w naszą edukację i wychowanie, za wiarę w nas, nieustannie potrzebujących Waszych rad i wskazówek.”

Następnie uczniowie z kl. II TZ i III TZ: K. Stawarz, K. Draguła, B. Pelc, H. Lachcik, P. Cynar, Ł. Zadernowski, A. Kula, R. Dworak oraz soliści, Z. Hepnar, M. Sitarz i J. Krokowska, zaprezentowali program słowno-muzyczny.

Scenariusz imprezy przygotowała mgr Urszula Jarek, a dekorację mgr Beata Kania.

KONKURS RECYTATORSKI

10 października 2014 r. w Rzeszowskim Domu Kultury „Pobitno” odbył się

III Konkurs  Recytatorsko-Teatralny ”My sami”

Naszą  szkołę reprezentowały uczennice z kl. I D: Weronika Olejnik, Natalia Sokołowska i Anna Stawarz, przygotowywane przez panią Agnieszkę Kunicką.

Każda z uczennic zaprezentowała po dwa utwory poetyckie. Za udział w konkursie otrzymały dyplomy i drobne upominki. Opiekę nad uczennicami w czasie trwania konkursu sprawowała pani Małgorzata Długoń.

Informację przygotowała: mgr Agnieszka Kunicka.

UDZIAŁ NASZEJ SZKOŁY W ĆWICZENIACH „LOTNISKO 2014″

W dniu 26 września 2014 roku, uczniowie naszej szkoły kształcący się na kierunku Technik Eksploatacji Portów i Terminali, wzięli udział w ćwiczeniach zorganizowanych w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka.

Ćwiczenia te miały na celu sprawdzenie współdziałania wszystkich służb wewnętrznych i zewnętrznych ujętych w Planie Działania w Sytuacjach Zagrożenia dla Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”. Nasi uczniowie odegrali rolę pasażerów uprowadzonego samolotu.

Uczniowie naszej szkoły wykazali się profesjonalizmem i ogromnym zaangażowaniem, o czym świadczy pisemne podziękowanie Dyrektora Operacyjnego Lotniska,  złożone na ręce Pani Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych, mgr inż. Aleksandry Wanic.

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

W dniach 3 i 4 października 2014r. nasi uczniowie, jak co roku, brali udział w akcji „Podziel się posiłkiem”. Zbieraliśmy żywność w dwóch sklepach: w „Biedronce” przy naszej szkole i we „FRAC-u”.

Łącznie w akcji brało udział 34 wolontariuszy. Szczególnie dopisały klasy pierwsze, a szczególnie klasa I A. Nie zawiodły również klasy 2 TŻ i 2 HKL.

W „Biedronce” zebraliśmy prawie 300 kg żywności. Zrobiliśmy z tych produktów aż 43 paczki dla naszych uczniów.

Wszystkim wolontariuszom z klas: 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 TŻ, 2 HKL serdecznie dziękujemy za pracę i liczymy na dalszą, równie owocną współpracę.

 

Nasze plany na najbliższy czas :

 • 10, 11, 12 października – Kwesta „Podziel się miłością” na rzecz stypendiów dla uzdolnionej młodzieży,
 • 1 listopada – Kwesta na cmentarzach na rzecz ubogich, organizowana przez Rzeszowskie Towarzystwo Św. Brata Alberta i CARITAS.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisywania się u pedagoga szkolnego lub p. Moniki Kluz-Kuli. Wszelkie informacje będą się pojawiały na stronie internetowej i terenie szkoły.

Liczymy na Wasz liczny udział, ponieważ tyle jesteśmy warci,

na ile otwieramy się na drugiego człowieka.

 Opiekunowie koła:  mgr Alicja Depa-Kostecka, mgr inż. Monika Kluz-Kula