Archiwum

Spotkanie z reporterką TVN

spotkanie TVN

Laureaci piosenki obcojęzycznej

Festiwal Pieśni Religijnej

Wyniki z Dnia Sportu

OFICJALNE WYNIKI Z DNIA SPORTU

11-13 czerwca 2014 r.

LEKKA ATLETYKA 

BIEG NA 800 m (dziewcząt)

I – KAMILA TŁUCZEK  1 ER

II  - KAROLINA GRUBA 1HKL

III  - ANNA RUSZAŁA 1HKL 

BIEG NA 800 m (chłopców)

I – KRYSTIAN STAWARZ 1 TŻ

II – ANDRZEJ SOWA 1 TŻ

SKOK W DAL

I  - KAMILA TŁUCZEK  1ER

II -  SYLWIA KOPACZ  1ER

III – JUSTYNA SOCHACKA 1 ER

III – KATARZYNA KŁONICKA 1 ER 

SKOK W DAL 

I – KRYSTIAN STAWARZ 1 TŻ

II – ANDRZEJ SOWA 1 TŻ 

PIŁKA LEKARSKA (dziewcząt)

I  - KATARZYNA KŁONICKA 1 ER

II  -  PAULINA WILCZAK 1 ER

III  - KAROLINA BURZA 1 ER 

PIŁKA LEKARSKA (chłopców)

I – DAWID KAWA 2 TŻ

II – KRYSTIAN STAWARZ 1 TŻ

III – ANDRZEJ SOWA 1 TŻ

PCHNIĘCIE KULĄ (dziewcząt)

I – MARLENA PROKOPIEC 1 ER

II – JUSTYNA SOCHACKA 1 ER

III – WERONIKA CZENCZEK 1ER

PCHNIĘCIE KULĄ (chłopców)

I – KRYSTIAN STAWARZ 1 TŻ

II – ANDRZEJ SOWA 1 TŻ

III – DAWID KAWA 2 TŻ

PIŁKA SIATKOWA (chłopców)

I  - 1 ET  i 1 TŻ

II – 2TŻ

PIŁKA SIATKOWA (dziewcząt)

I – 1 ET i 1 ER

II – 2 TŻ

PIŁKA NOŻNA (chłopców)

I  - 1 ET i 1TŻ

II  - 2 TŻ 

WYCISKANIE SZTANGI

I – ARKADIUSZ LISZCZ 1 KZ

II – DOMINIK MAZUR 1 ET

III – ŁUKASZ WÓJCIK 1 ET

TENIS STOŁOWY (dziewcząt)

I – DOMINIKA GONET 1 ET

II – ADRIANNA OSTROWSKA 2 TŻ

III – KLAUDIA ŚMIGIEL 3 HKL 

TENIS STOŁOWY (chłopców)

I – MATEUSZ CZARNIK 1 KZ

I – ANDRZEJ SOWA 1 TŻ

 

Pokazy z fizyki

Na podsumowanie zajęć z fizyki, tradycyjnie jak co roku odbyły się  „Pokazy eksperymentów z fizyki”. Uczniowie naszej szkoły prezentowali przygotowane przez siebie doświadczenia fizyczne. W załączeniu wybrane zdjęcia z tych pokazów.

Współpraca z Politechniką Rzeszowską

Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej zaakceptował pozytywnie objęcie  patronatem klasy w zawodzie technik analityk, w którym kształcą się uczniowie w naszej szkole.

Technik analityk jest to już drugi zawód po techniku eksploatacji portów i terminali objęty patronatem tej uczelni.

Patronat Politechniki Rzeszowskiej pozwoli naszym uczniom poszerzyć zakres wiedzy i umiejętności z chemii i przedmiotów zawodowych chemicznych, a jednocześnie  sprawi, że kształcenie będzie innowacyjne i bardziej atrakcyjne.

ERASMUS+

SUKCES NASZEJ SZKOŁY

W NOWYM PROGRAMIE EDUKACYJNYM

ERASMUS+ !!!

Od 1998 roku nasza szkoła pozyskuje fundusze unijne z wielkim powodzeniem. Do tej pory udało się zrealizować 14 projektów z Programu Leonardo da Vinci. W ramach tych projektów uczniowie wyjeżdżali na praktyki do wielu krajów, między innymi: Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Bułgarii, Wielkiej Brytanii i Portugalii.
Od tego roku wprowadzony został nowy program edukacyjny Erasmus+, umożliwiający wyjazdy uczniów i nauczycieli na praktyki zagraniczne. Na blisko 600 złożonych wniosków aplikacyjnych nasza szkoła znalazła się na 15 miejscu w Polsce na liście rankingowej.
Skład Zespołu Projektowego:
1. Koordynator – mgr inż. Aleksandra Wanic.
2. Autorzy: mgr inż. Edyta Kraska, mgr inż. Małgorzata Pabjańska.
3. Wsparcie finansowe: Danuta Czisnok.
4. Wsparcie językowe: mgr Anna Patron, mgr Marta Brud.

Gratulujemy wysokiej lokaty i życzymy powodzenia przy składaniu kolejnych projektów.

Zbiórka makulatury

OGŁOSZENIE SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Wszyscy chętni, którzy chcą dołączyć do charytatywnej zbiórki makulatury na rzecz wakacyjnego wypoczynku podopiecznych Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w Rzeszowie, proszeni są o zgłaszanie się do opiekunów wolontariatu Alicji Depy-Kosteckiej i Moniki Kluz-Kuli
w celu ustalenia szczegółów. Udział w akcji będzie premiowany dodatnimi punktami z zachowania oraz satysfakcją pomocy na rzecz innych.

Makulaturę przyjmować będziemy do 20 czerwca 2014r.

Gorąco zapraszamy

” z piosenką przez Europę”

II forum gimnazjalisty

4 czerwca 2014 r. odbyło się w Zespole Szkół Spożywczych II Forum Gimnazjalisty.  Otwarcia i powitania dokonała Pani Dyrektor mgr inż. Aleksandra Wanic.

Podczas spotkania został wygłoszony wykład pt. ,,Racjonalne żywienie- Twój najlepszy wybór”- mgr inż. Marzeny Borzęckiej.

W czasie tej uroczystości oprócz prezentacji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 gimnazja rywalizowały w turnieju matematyczno- gastronomiczno- sportowym, w którym  pierwsze miejsce  zajęło Gimnazjum nr 13, drugie miejsce Gimnazjum nr 9, trzecie miejsce Gimnazjum nr 17.

W konkursie na plakat pod hasłem ,, Dobre zdrowie, dobry zawód, dobra przyszłość” pierwsze miejsce zajęła praca  Barbary Gozdek z Gimnazjum nr 9.

Całą tę uroczystość umilały:  występy uczniów z Zespołu Szkół Spożywczych Zuzanny Hepnar i Huberta Lachcika oraz piękny pokaz akrobatyki sportowej ze Stowarzyszenia Akrobatyki Sportowej Brygidy Sakowskiej- Kamińskiej.

Odbyła się również degustacja produktów zdrowej żywności przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół Spożywczych.

 Na zakończenie II Forum Gimnazjalisty wszyscy uczestnicy otrzymali  nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.